Adatvédelmi szabályzat

Adatkezelési tájékoztató

 1. Az adatkezelési tájékoztató célja

Az alább olvasható Adatvédelmi Szabályzat rögzíti a www.geist.hu továbbá az ESTIMAL BT. (cg.: 01 06 745172, adószám: 21102640-2-43; székhely: 2310, Szigetszentmiklós,Losonczi u. 8/a.) mint Adatkezelő által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, melyek 2018.05.22-napjától érvényesek.

Az Estimal Bt. elkötelezett a személyes adatok védelme iránt, így igyekszünk minden szükséges biztonsági intézkedést megtenni, amely az adatok biztonságát garantálja.

 1. Az adatkezelő adatai

Estimal Bt.

Cím:  2310, Szigetszentmiklós,Losonczi u. 8/a.

Cégjegyzékszám: 01 06 745172

Adószám: 21102640-2-43

Kapcsolattartó: Geist Klára

Telefonszám: +36 30 374 7495
E-mail cím: geistklara@gmail.com

Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Telefonszám: +36 1 209 9654

II.1 Vonatkozó jogszabályok

Az Estimal Bt. szolgáltatásainak igénybevétele és a kapcsolatfelvétel, adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
 • évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).
 1. 2 . Adatvédelmi tisztségviselő

Nem folytatunk olyan tevékenységet, amely indokolttá tenné adatvédelmi tisztviselő alkalmazását.

II.3. Adatok fizikai tárolásának helye

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk. Felkereshet minket telefonon, vagy Facebook oldalunk használata segítségével. Minden esetben a megkeresésünk önkéntes, így ön hozzájárul ahhoz, hogy a kapcsolattartáshoz szükséges adatait tároljuk. Weboldalunk titkosított ssl szerveren fut.

Az adathoz kizárólag az Estimal Bt. ügyvezetője fér hozzá székhelyén. Minden számítógépünk jelszóval és vírusirtóval védett.

A jelen kor technikai és biztonsági lehetőségeit figyelembe véve törekszünk ügyfeleink adatainak védelmére.

 1. 4 Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre

 Tárhelyszolgáltatás:
Versanus Informatikai és Szolgáltató Kft.

1023 Budapest, Bécsi út 3-5. 5. em. 56.

Adószám: 13504786-2-41

Telefon: +36 1 430 1168
Email: support@versanus.eu
(Hozzáférés a honlap teljes tartalmához, saját domaines email címre érkező emailek továbbítása.)

Emailek fogadása és küldése:

Gmail – Google Inc., Mountain View, California, USA
(Hozzáférés a levelezéshez és annak minden adatához.)

Számlázás:

papír alapon történik

Facebook oldal:
Facebook Inc.
Menlo Park, California, USA
Adatkezelési tájékoztató: https://www.facebook.com/about/privacy/update
(Hozzáférés a felhasználó nevéhez, kommentjéhez.)

Facebook pixel:
Facebook Inc.
Menlo Park, California, USA
(Hozzáférés a HTTP-fejléchez [IP cím, oldal helye, átirányító, felhasználói ügynök], képpont azonosító, Facebook cookie.)

Google Analytics:
Google Inc., Mountain View, California, USA
(Hozzáférés a honlap látogatóinak anonimizált, személyhez nem köthető IP címéhez.)

III. A kezelt személyes adatok köre

III. 1. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Tv. (Infotörvény) 5. paragrafus 1. bek. A pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.

III. 2 Az adatkezelés megnevezése

Adatkezelés a felhasználók önkéntes, tájékoztatott és határozott hozzájárulása alapján (ld. cookie tájékoztató).

III. 2. 1. A www.geist.hu honlap látogatóinak adatai

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során az adatkezelő a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése, statisztikai adatok készítése céljából rögzíti a látogatói adatokat.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az Eker. tv. 13/A. § (3) bekezdése.

A kezelt adatok köre: dátum, idő, IP cím, előzőleg meglátogatott oldal címe, a felhasználó operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok.

Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 90 nap.

III. 2.2 A www.geist.hu honlapon keresztül regisztrálók adatai

Adatkezelés a felhasználók önkéntes, tájékoztatott és határozott hozzájárulása alapján a szolgáltatásokkal kapcsolatos érdeklődésük kifejezése céljából, a weboldalon levő kapcsolatfelvételi űrlap használatával történik.

Az adatkezelés célja: az érdeklődőkkel való kapcsolatfelvétel céljából.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az Eker. tv. 13/A. § (3) bekezdése.

A kezelt adatok köre: dátum, idő, név, email, üzenet, telefonszám

Az adatkezelés időtartama: a szolgáltatás igénybevételétől függően. Amennyiben létrejön a kapcsolat, úgy páciens adataiként tároljuk tovább, amennyiben nem jön létre közös munka,  a jelentkezőket 60 naponta töröljük az adatbázisból.

Az adatok törlése és módosítása:
– A felhasználó bármikor jogosult személyes adatai törlését és módosítását kezdeményezni  Adatkezelőnél jelen tájékoztató 4. pontjában feltüntetett elérhetőségein.

III.2.3. Telefonon történő kapcsolatfelvétel

Telefonon keresztül is lehet kapcsolatot felvenni cégünkkel. Az ismeretlen telefonszámokhoz nem mentünk el felhasználónevet így ez nem alkalmas ügyfél azonosításra.

III. 2.4 Számlázás, másodpéldányok megőrzése

Szolgáltatás igénybevétele esetén törvényi kötelezettségünknek eleget téve  papír alapú számlát állítunk ki. Ehhez a törvényben előírt adatokat kérem el.

Az adatkezelés célja: A számlamásolatok, másodpéldányok megőrzésére vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

A kezelt személyes adatok típusa: számla másodpéldány

Az adatkezelés időtartama: a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év;

 1. IV) Adattovábbítás:

A portál html kódja a www.geist.hu oldaltól független, külső szerverekről érkező és külső szerverekre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A külső szolgáltatók szerverei közvetlenül a felhasználó számítógépével állnak kapcsolatban. Felhívjuk a figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, kattintások, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja, időtartama) képesek gyűjteni.

A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki.

A portál webanalitikai elemzésének készítéséhez statisztikai elemzéséhez külső szolgáltatókat használunk. Ezekről bővebben a V. pontban olvashat.

A személyes adatokat harmadik személynek nem adunk át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Ha hatósági adatkérésre kerül sor, a teljesítés előtt minden esetben megvizsgáljuk, hogy fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

Adatok átadása történhet továbbá annak érdekében, hogy a rendelést teljesíteni tudjuk, különféle szolgáltatást nyújtó alvállalkozóknak, mint csomagszállító, könyvelő, informatikus karbantartó. Az alvállalkozók, az átadott adatokat kizárólag a rendelés teljesítése érdekében használhatják fel, harmadik félnek nem adhatják át.

 1. Statisztikai adatok

A statisztikai süti visszajelzést nyújtanak a weboldal tulajdonosának, hogy átlássa, a látogatók milyen tartalmat kedvelnek a weboldalon. Az adatok nem kapcsolódnak konkrét személyhez. Ezt a weboldalt a Google Analytics szolgáltatása segíti a látogatottsági statisztika felállításában.

Weboldalunk a Google Inc. („Google”) Google Analytics nevű webanalitikai szolgáltatását használja. A Google Analytics úgynevezett „sütiket” (cookies), a számítógépeden tárolt szövegfájlokat alkalmaz, amelyek a weboldal használatának elemzését teszik lehetővé.

A süti által generált, a weboldal használatára vonatkozó információkat (beleértve az Ön IP-címét) a Google Egyesült Államokbeli szervereire továbbítják és ott tárolják.

A Google ezeket az információkat felhasználja a weboldal általad történő használatának kiértékelésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről készült jelentéseknek a weboldalak üzemeltetői részére történő összeállítására, valamint a weboldalon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására. A Google ezeket az információkat adott esetben harmadik felek részére is kiadhatja, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy amennyiben a harmadik fél a Google megbízásából ezeket az adatokat feldolgozza. A Google semmilyen esetben sem társítja az IP címedet a Google birtokában lévő más adatokkal. Böngésződ megfelelő beállításainak kiválasztásával visszautasíthatod a sütik használatát, azonban felhívjuk figyelmedet, hogy ebben az esetben  valószínűleg nem használhatod teljes mértékben a weboldal összes funkcióját. Jelen weboldal használatával elfogadod a Google által Rólad gyűjtött adatok feldolgozását a fentebb leírt módszer és rendeltetés szerint.

 1. Sütik („Cookies”)

A cookie – “süti” – betűből és számokból álló információcsomag, amit a honlapok a böngészőnek küldenek el azzal a céllal, hogy elmentsenek bizonyos beállításokat, testre szabott kiszolgálást nyújtson az Érintettnek, megkönnyítsék a honlap használatát és közreműködjenek abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjthessünk a látogatókról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet az eszköze (számítógép, táblagép, telefon) tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül a felhasznált eszközön.

A legtöbb böngésző menüsorában a “Segítség” funkció tájékoztatást nyújt önnek, mint Érintettnek abban, hogy hogyan tudja:

– letiltani a cookie-kat

– elfogadni új cookie-kat

– utasítani a böngészőjét, hogy új cookie-t állítson be, vagy

– hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

Az egyes böngészők cookie kezeléséhez bővebb információt ezen a linken talál:

Cookie-k és webhelyadatok kezelése Chrome-ban,

Információ a sütikről Firefox-hoz,

Cookie-k kezelése Internet Explorerben és Edge-ben. https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu

Információ a sütikről Firefox-hoz: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami

Cookie-k kezelése Internet Explorerben : https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies és Edge-ben.: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4027947/windows-delete-cookies

Egyes böngészők azt is lehetővé teszik, hogy minden alkalommal, amikor bezárod, automatikusan törlik a böngészési adatokat. Bővebb tájékoztatás: https://pcworld.hu/szoftver/hogyan-toroljuk-automatikusan-a-bongeszesi-adatainkat-132337.html

A weboldal egyes részeinek letöltésekor az általunk használt látogatáselemző szoftver (a Google Inc. (“Google”) által működtetett Google Analytics) automatikusan kisméretű, bizonyos esetben a személyes adataidat tartalmazó adatfájlokat helyez el a számítógépén. Ennek megtörténtéről a jelenleg érvényes jogszabályok szerint értesítést is kap, amikor először az oldalra látogat, és jóváhagyását kérjük ehhez. Az adatfájlok a weboldal egyes funkcióinak működéséhez szükségesek, látogatásai alkalmával kapott korábbi adatfájlok révén származó információ az üzemeltetőhöz kerül.

Ezen adatfájlok pontos nevéről (_ga, _gat, _gid), funkciójáról itt talál bővebb leírást: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage. A Google Analytics a böngésző révén kapott IP-számot névtelenítve (anonimizáltan) tárolja, nem tudja összekapcsolni a felhasználóval. Az adatokat 26 hónapig őrzi, amely időperiódus kezdete újraindul, ha új esemény történik a felhasználóval kapcsolatban (pl. új munkamenetet kezd).

Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy a Google Analitics a fenti adatokat a fenti célból gyűjtse és tárolja telepítse az alábbi blokkoló alkalmazást: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout (bármely böngészőre elérhető).

A Google olyan cookie-kat is használ („DSID”, „IDE”, „NID”), amelyek arra szolgálnak, hogy összekapcsolják a felhasználó különböző eszközökön végzett tevékenységeit, ha korábban bejelentkezett rajtuk Google-fiókjába. Mindezt a felhasználónak megjelenő hirdetések eszközökön átnyúlóan történő összehangolása és a konverziós események mérése érdekében teszi. Ha nem szeretné, hogy a Google hirdetések összehangoltan, eszközein átnyúlóan jelenjenek meg, a https://adssettings.google.com/authenticated segítségével kikapcsolhatja a hirdetések személyre szabását.

A cleanne.hu weboldalon marketing célokból kampányszerűen Facebook konverziómérő pixelt is használunk, melyek elfogadásához a cookie policy elfogadásával hozzájárul, amikor először  a weboldalra látogat. Az ezzel kapcsolatos adatok szintén a Facebook-hoz kerülnek. Bővebb információt itt talál: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Hírlevélszoftverünk többféle sütit használ a nyelvi adatok tárolására, teljesítmény gyorsítására, analitika továbbítására.

Az oldalon elhelyezett megosztás gombok (Facebook, Google+, Pinterest) és beágyazott tartalmak (pl. YouTube videó) is sütit helyezhetnek el a gépén.

Az oldalon használt sütik listája

Ez a weboldal sütiket használ. Ez a weboldal sok más oldalhoz hasonlóan HTTP-sütiket használ a jobb működés érdekében. Amennyiben nem fogad el minden sütit, az oldal egyes pontjai nem biztos, hogy megfelelően  fognak működni.

A sütik kis szövegfájlok, amelyek hatékonyabbá teszik a weboldalak működését.
A sütik a böngésződben tárolódnak. Egyes sütik szükségesek az oldal működéséhez. A sütik küldéséhez az engedélyedet kell kérnünk.

Egyes sütiket harmadik fél szolgáltat.

VII) Kapcsolatfelvétel, panaszkezelés írásban

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, a honlapon megadott módon, a kapcsolatfelvételi űrlapon, a jelen tájékoztató 1. pontjában megadott elérhetőségeken kapcsolatba léphet cégünkkel.

Az adatkezelés célja: Kapcsolatfelvétel az Estimal Bt-vel, az ügyfél és az adatkezelő jogainak érvényesítése, a fogyasztói igények elintézése, az utólagos bizonyíthatóság.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása.

A kezelt személyes adatok köre: Az Ön által megadott személyes adatok. Amennyiben a kapcsolatfelvétel fogyasztói panasznak minősül az Estimal Bt. a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel.

Az adatkezelés időtartama: Amennyiben írásban, vagy e-mailen üzenetet küld részünkre, az üzenetet legfeljebb 5 évig őrizzük meg.

Amennyiben a kapcsolatfelvétel fogyasztói panasznak minősül az Estimal Bt.  a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel és azt a panasz másolatával 5 évig megőrzi az Fgy. tv. 17/A. § (7) bek. alapján.

VIII) Adatvédelmi jogok és jogorvoslati lehetőségek, egyéb információk

Az Ön jogai

Az GDPR 15-20 cikkei alapján Ön jogosult arra, hogy az Estimal Bt. által kezelt személyes adatai tekintetében

 • a személyes adatokhoz hozzáférjen;
 • a személyes adatok helyesbítését kérje;
 • a személyes adatok törlését kérje;
 • a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje;
 • tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen;
 • a személyes adatokat megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak (adathordozhatósághoz való jog);
 • amennyiben a személyes adatok kezelésére hozzájárulása alapján kerül sor, úgy hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Ön a fenti jogok gyakorlására vonatkozó kérelmét az  1.pontban megjelölt elérhetőségekre küldheti el. Az Estimal Bt. indokolatlan késedelem nélkül, de általában a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül nyújt tájékoztatást a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Amennyiben Ön nem ért egyet az Estimal Bt. válaszával vagy intézkedésével, akkor jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére. Az Estimal Bt.  minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Kérésre az Estimal Bt. tájékoztatást ad a címzettekről.

Hozzáférés joga

Ön jogosult arra, hogy a Estimal Bt..-től visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint tájékoztatást kapjon a kezelésükkel kapcsolatos körülményekről. A kért tájékoztatás többek között a következő adatokra terjedhet ki: az adatkezelés céljai; a személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat a Estimal Bt. közölte vagy közölni fogja; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; valamint amennyiben az adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

Helyesbítés

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Estimal Bt. indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatokat valamint, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Estimal Bt. indokolatlan késedelem nélkül törölje a személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség;
 • ha az adatkezelés alapját képző hozzájárulás visszavonásra kerül, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • ha a személyes adatokat a Estimal Bt. jogellenesen kezelte;
 • ha a személyes adatokat jogszabály alapján törölni kell.

Az adatot a Estimal Bt. nem törli, amennyiben az adatkezelés a következő okok valamelyikéből szükséges: (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; (ii) a személyes adatok kezelését előíró jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából; (iii) vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Estimal Bt. korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Estimal Bt. ellenőrizze a személyes adatok pontosságát
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • a Estimal Bt.-nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása estén a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A korlátozás feloldásáról a Estimal Bt. előzetesen tájékoztatást nyújt Önnek.

A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Estimal Bt.. jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a Estimal Bt. a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az adathorzozhatósághoz való jog

Amennyiben az mások jogait és szabadságait nem sérti Ön jogosult arra, hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Jogosult továbbá arra, hogy ezeket az adatokat a Estimal Bt. közvetlenül továbbítsa egy másik adatkezelő részére, ha

 • az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; és
 • az adatkezelés automatizált módon történik, azaz a személyes adatok kezelésére informatikai rendszerben és nem papír alapon kerül sor.
 1. Jogorvoslat

Amennyiben Ön nem ért egyet a Estimal Bt. válaszával vagy intézkedésével, akkor panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

 1. Egyéb adatkezelések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt.
A Estimal Bt. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 1. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége

Előfordulhat, hogy jelen adatvédelmi szabályzatot egyoldalúan módosítjuk. Kérjük ezért, minden esetben olvasd el, mert a hatálybalépést követő használatával automatikusan elfogadod a módosítást.

Felhasználói jogok a személyes adatok kezelésével kapcsolatban

Bármikor jogosult vagy tájékoztatást kérni tőlünk a Rád vonatkozó személyes adatokról, azokat bármikor módosíthatod, illetve kérheted törlésüket, az „Adatkezelés időtartama” fejezetben megjelöltek szerint.

Tájékoztatást kérhetsz továbbá a Rád vonatkozó adatok kezelésének céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, arról, hogy kik és milyen célból kapták azt meg. A tájékoztatás iránti kérelmedet kérjük írásban küldd el nekünk a geistklara@gmail.com e-mail címre, amelyre 30 napon belül írásban válaszolunk.